ON-OFF

Paulo Mendes, António Olaio, 2002  PERFORMANCETopo